Jak uzyskać skierowanie do sanatorium NFZ

O potrzebie skierowania pacjenta na leczenie uzdrowiskowe decyduje jego lekarz rodzinny lub lekarz specjalista. Lekarze, którzy pracują na podstawie kontraktu z NFZ dysponują drukiem skierowania na leczenie sanatoryjne. Druk taki można też pobrać ze stron wojewódzkich oddziałów NFZ i wydrukować.

Do formularza skierowania lekarz powinien załączyć właściwą dokumentację medyczną, przede wszystkim aktualne wyniki badań. Jeśli pacjent przebywał w szpitalu nie wcześniej niż 3 miesiące przed wystawieniem wniosku, wskazane jest załączenie wypisu ze szpitala (lub jego kserokopii).

Wniosek należy złożyć w odpowiednim wojewódzkim oddziale NFZ, kierując do działu zajmującego się lecznictwem uzdrowiskowym. Wniosek z reguły przesyła lekarz kierujący, lecz na prośbę może ten wniosek przekazać pacjentowi, który wniosek może przesłać pocztą lub złożyć osobiście.

NFZ następnie rejestruje wniosek i kieruje do lekarzy konsultantów zatrudnionych w danym wojewódzkim oddziale NFZ. Konsultanci weryfikują wniosek pod względem merytorycznym. Po stwierdzeniu braku przeciwwskazań, kwalifikują pacjentów do uzdrowisk specjalizujących się w leczeniu schorzeń, na które cierpi dany pacjent i które zostały podane we wniosku.

Zarejestrowane skierowanie otrzymuje swój unikalny numer, który jest przesyłany do pacjenta z informacją o orientacyjnym czasie oczekiwanie na wyznaczenie miejsca i terminu leczenia. Pacjent może sprawdzić aktualny status skierowania i numer w kolejce do sanatorium za pomocą usług dostępnych w serwisie Sanatorium.mobi: powiadomienia SMS po wysłaniu KOD.SAN {numer skierowania} na numer 7136 (1,23zł brutto) lub powiadomienia na konto poczty email.

Jeśli skierowanie zostanie zweryfikowane negatywnie lub jeśli konsultanci będą mieli dodatkowe pytania dotyczące zdrowia kierowanego pacjenta, konsultanci zwracają się pisemnie do lekarza kierującego o dodatkowe wyjaśnienia.

Numer w kolejce można sprawdzać w serwisie Sanatorium.mobi.